ساخت استخر - سرامیک کاری

سازنده استخر-کریم خرمی-استخرسازان – 09127692816

اجرا شده : توسط اوستا کار آقای کریم خرمی

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

****************************۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۳**************************

۰۹۳۰۹۲۶۰۱۹۸  || ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۱۶  || www.estakhrsaz.ir

اجرای کار درجه یک با بهترین کیفیت و دقت بالا در کار ، نصب و اجرا

۷۶۹۲۸۱۶ – ۰۹۱۲

۸۵۵۱۳۰۳ – ۰۹۱۰

گروه استخر ساز (از خاکبرداری استخر تا تحویل استخر با جدید ترین طرح ها همراه شمائیم... از صفر تا صد ساخت استخر) گروه استخر ساز خرمی اجرای کار درجه یک با بهترین کیفیت و دقت بالا در کار ، نصب و اجرا 7692816 - 0912 8551303 - 0910 9260198 - 0930 www.estakhr-saz.ir
استخر سازان بتاريخ آگوست - 14 - 2017

نظرات مسدود است.

حامیان